A fizetésképtelenség informatikai szakértője!

Ismerje meg legújabb képzésünket!

Tisztelt Olvasó

A körülöttünk zajló folyamatos változások és változó kihívások ma sokkal intenzívebb információ szerzési és átadási kényszert jelentenek, mint azt korábban megszoktuk. Ennek a kihívásnak szeretnénk megfelelni amikor egyre szélesebb körben igyekszünk átadni azokat az ismereteket, amelyek ma a szakmai felkészültséghez elengedhetetlenné váltak.


„Igényérvényesítés az új polgári perrendtartás (Pp.) alkalmazásával” 
2018. február 28.

Aquincum Hotel Budapest – 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.

A képzési napon kezdés: 10:00 (Regisztráció 9:30-tól)

A rendezvény a FOE szervezésében kerül megrendezésre, de nem része a kreditpontos felszámolóbiztosi továbbképzésnek,azonban a tagszervezetek kedvezményes részvételi díj ellenében regisztrálhatnak.

 • Hitelezői igények nyilvántartása

  A FoKi segítséget nyújt a hitelezői igények folyamatos és naprakész nyilvántartásához. A rendszerből természetesen közvetlenül nyomtatható hitelezői táblázat, ennek adattartalma több szempont szerint paraméterezhető.
 • Feladatok, határidők jelzése

  A FoKi tartalmaz egy komplex workflow jellegű feladat, feljegyzés és kapcsolódó elektronikus dokumentum kezelő megoldást. A feladatok a szervezeten belül elrendelhetőek, a közeledő határidőkre a rendszer automatikusan figyelmeztet.
 • Iktatások és alszámok kezelése

  A FoKi alkalmas a felszámolási ügyekkel kapcsolatos kimenő ill. bejövő iktatások teljes körű nyilvántartására. Az iktatás során automatikusan megtörténik az alszámhoz rendelés és az iktatószám generálás.
 • Belső ellenőri szolgáltatás

  Szeretnénk figyelmébe ajánlani belső ellenőri szolgáltatásunkat. Ez költséghatékony megoldást biztosít a felszámoló szervezetek számára a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő belső ellenőrzési tevékenység kialakítására és folyamatos működtetésére.
 • Partnerünk:
  IT Cont Kft.

  A FoKi fejlesztésében együttműködő informatikai és felszámolás-szakmai partnerünk az IT Cont Kft. Az IT Cont szakemberei közelről ismerik a fizetésképtelenségi területek tipikus informatikai problémáit.
  További információk
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_DEFAULT
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_TITLE
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_DATE
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_RANDOM
 • Jogi környezet

  Rugalmasan és az igényeknek megfelelően paraméterezhető a jogszabályi környezet eljárás típusonként is. Egy eljárás típuson belül lehetséges tetszőleges számú jogszabályi változást követni. Biztosított a közzétételkor érvényes jogi környezet.
  Tovább
 • Eljárások

  Adósságrendezés, Bankbiztos, Felszámolási eljárás, Ideiglenes vagyonfelügyelő, Pénzügyi gondnok, Stratégiai felszámolási eljárás, Vagyon rendezés, Vagyonfelügyelő (Csőd), Végelszámolások. Természetesen szükség esetén tovább bővíthető.
  Tovább
 • Partnertörzs

  Egységes partnertörzs használata valamennyi folyamat esetében. Minden partnert csak egyszer kell rögzíteni a rendszerben, az a továbbiakban bármelyik eljárásnál kiválasztható. A partnerek adatait felhasználhatja a körlevelek készítése során is.
  Tovább
 • Szakaszpontok

  Eljárások projekt szemléletű kezelése. Automatikusan kezeli a törvényi szakaszpontokat, de azok módosíthatóak, bővíthetőek. Szakaszpont alatt azokat a határidős kötelezettségeket értjük, amelyeket a jogi környezet vagy a szakértő ír elő.
  Tovább
 • Iktatás, kimenő levélgenerálás

  Az iktatókönyvben állandó alszámokhoz köthetünk olyan partnereket, amelyek szinte minden eljárásban szerepelnek, pl. Törvényszékek, NAV, Kormányhivatalok, stb. Automatikus kimenő iktatás, a körlevelek testre szabhatóak.
  Tovább
 • Hitelezői igény nyilvántartás

  Hitelezői igények teljes körű nyilvántartása. Vizuálisan jelzi a reg.díjat nem fizetőket ill. a nem besoroltakat. Azonnali kimutatásokat biztosít a rögzített igények összetételéről. A hit.igény táblákat nyomtathatja, Excelbe mentheti.
  Tovább
 • Elektronikus irat és szerződéstár

  Az eljárásokhoz csatolhat dokumentumokat, digitalizált szerződéseket, ezek főbb paramétereit is rögzítheti, a későbbiekben visszakeresheti. Kimutatást készíthet a szerződés állományról típus, érték és lejárat alapján.
  Tovább
 • Elektronikus dokumentumtár

  Tetszőleges kategóriákkal és tartalmakkal feltölthető dokumentumtár, amely azonnal elérhető iratmintatárként is funkcionál. Elhelyezheti itt a jogi szabályozásokat, vállalati előírásokat, körlevél sablonokat, szerződés mintákat.
  Tovább

Juhász László: A Cstv 2017. évi módosítása

2017. július 1-én hatályba lépett a 2017. évi XLIX. törvény, amely jelentősen módosította a Cstv. rendelkezéseit. Bár a jogalkotó a módosítást nem nevezte novellisztikus módosításnak, a magam részéről a törvényt Novellának tekintem. Ennek indoka, hogy a Cstv. alapvető rendelkezéseit módosította a törvény, itt elsősorban a zálogjogi szabályok változására gondolok, de ide tartozik a 33/A.§, az 51.§ változtatása is. Gyakorlatilag egy megújult csődtörvénnyel fognak dolgozni a bírók, ügyvédek és a fizetésképtelenségi szakemberek. A módosítások ismertetése után látható, hogy indokolt a módosítást VI. Cstv. Novellának, (továbbiakban Novellának) nevezni.

 

Dr. Juhász László teljes dokumentumának letöltése

 

Perkapu kezelési-kialakítási javaslat

Az elmúlt napokban több kérdés merült fel a perkapu kialakítás elvi átgondolása kapcsán ezért készítettünk egy lehetséges megoldási javaslatot.
 
Figyelem a korábbi információkkal ellentétben egy perkapuhoz nem csak 4 hanem korlátlan számú ügykezelő rendelhető hozzá!

FoKi Oktató Központ

Szeptembertől megnyílik az 

FoKi Oktató Központ és Iroda 

(FOKI)

 

Budapesten a Mester utcában

 

 

Tisztelt Partnerünk!

A Foki felhasználók igényeinek felmérése és a jogos igények fejlesztése folyamatos. Ennek következménye, hogy a FoKi integrált rendszer folyamatos és intenzív evolúción keresztül újul meg. 3 kimagasló képességű fejlesztő kolléga dolgozik minden nap az önök igényeinek kielégítésén. Ez a permanens fejlődés viszont szükségessé teszi, hogy partnereink számára biztosítsunk egy olyan folyamatos továbbképzési lehetőséget, amely az új fejlesztések megismerését és hatékony használatát lehetővé teszi. Sajnos közel 50 partner esetében a továbbképzés nem valósítható meg a partnerek telephelyén, ezért 2014. szeptember közepétől budapesti oktatótermet nyitunk. 

 

Képző központunkban 8-12 fős képzések kulturált megszervezésére lesz lehetőségünk. A képzési blokkokat úgy építjük fel, hogy 3 hónap alatt ugyanazt a képzési csomagot 3-szor is el lehessen érni, hiszen mindenkinek kell lehetőséget biztosítani, hogy a neki megfelelő időpontban vehessen részt a képzéseken. 

Indítandó képzésekre weboldalunkon lesz lehetőség online módon jelentkezni, ahol az egyes tanfolyamok foglaltsága is nyomon követhető lesz.

 

A képzések tematikája lehetőséget biztosít arra is, hogy a résztvevő kollégák négyszemközti konzultációk keretében az őket foglalkoztató problémákra és hibák megoldására is választ kapjanak.

 

Lehetőséget fogunk biztosítani egyedi igények alapján is képzésekre, amennyiben egy vagy több szervezet speciális igények alapján szeretne további képzést kapni. A képzések nem csak a FoKi lehetőségeit érinthetik, hanem az MS Office tekintetében is szervezünk célirányos, szakma specifikus képzéseket, hogy a Word, Excel programok használatát hatékonyabbá tudjuk tenni.

 

Tervezett nyílt képzés:

Jelentkezés: online felületen 

Képzések hossza: 1 munkanap 9:00-16:00 óráig

Képzési napok: kedd és csütörtök

Ismétlődés: egy adott tartalom 3 hónap alatt 3-szor ismétlődik így előre tervezhető 

Kiegészítő foglalkozások: egyedi hozott probléma megoldások a tanfolyamok utolsó órájában

 

Tervezett Office képzés:

Jelentkezés: online felületen 

Képzések hossza: 2 munkanap (egymást követő napon keresztül)  9:00-16:00 óráig 

Képzési napok: hétfő és péntek

Tartalom: (a napi munkában felmerülő folyamatok, feladatok során használható ismeretek oktatása szakma specifikusan)

Tanfolyam indításának feltétele: 6 fő jelentkező

 

Szervezetek számára egyedi tematika alapján egyedi képzés:

Jelentkezés: egyeztetés alapján 

Képzések hossza: 1-2 munkanap 9:00-16:00 óráig 

Képzési napok: szerda 

Tartalom: megrendelő igénye alapján (a napi munkában felmerülő folyamatok, feladatok során használható ismeretek oktatása szakma specifikusan)