A fizetésképtelenség informatikai szakértője!

Ismerje meg legújabb képzésünket!

Tisztelt Olvasó

A körülöttünk zajló folyamatos változások és változó kihívások ma sokkal intenzívebb információ szerzési és átadási kényszert jelentenek, mint azt korábban megszoktuk. Ennek a kihívásnak szeretnénk megfelelni amikor egyre szélesebb körben igyekszünk átadni azokat az ismereteket, amelyek ma a szakmai felkészültséghez elengedhetetlenné váltak.


„Igényérvényesítés az új polgári perrendtartás (Pp.) alkalmazásával” 
2018. február 28.

Aquincum Hotel Budapest – 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.

A képzési napon kezdés: 10:00 (Regisztráció 9:30-tól)

A rendezvény a FOE szervezésében kerül megrendezésre, de nem része a kreditpontos felszámolóbiztosi továbbképzésnek,azonban a tagszervezetek kedvezményes részvételi díj ellenében regisztrálhatnak.

 • Hitelezői igények nyilvántartása

  A FoKi segítséget nyújt a hitelezői igények folyamatos és naprakész nyilvántartásához. A rendszerből természetesen közvetlenül nyomtatható hitelezői táblázat, ennek adattartalma több szempont szerint paraméterezhető.
 • Feladatok, határidők jelzése

  A FoKi tartalmaz egy komplex workflow jellegű feladat, feljegyzés és kapcsolódó elektronikus dokumentum kezelő megoldást. A feladatok a szervezeten belül elrendelhetőek, a közeledő határidőkre a rendszer automatikusan figyelmeztet.
 • Iktatások és alszámok kezelése

  A FoKi alkalmas a felszámolási ügyekkel kapcsolatos kimenő ill. bejövő iktatások teljes körű nyilvántartására. Az iktatás során automatikusan megtörténik az alszámhoz rendelés és az iktatószám generálás.
 • Belső ellenőri szolgáltatás

  Szeretnénk figyelmébe ajánlani belső ellenőri szolgáltatásunkat. Ez költséghatékony megoldást biztosít a felszámoló szervezetek számára a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő belső ellenőrzési tevékenység kialakítására és folyamatos működtetésére.
 • Partnerünk:
  IT Cont Kft.

  A FoKi fejlesztésében együttműködő informatikai és felszámolás-szakmai partnerünk az IT Cont Kft. Az IT Cont szakemberei közelről ismerik a fizetésképtelenségi területek tipikus informatikai problémáit.
  További információk
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_DEFAULT
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_TITLE
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_DATE
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_RANDOM
 • Jogi környezet

  Rugalmasan és az igényeknek megfelelően paraméterezhető a jogszabályi környezet eljárás típusonként is. Egy eljárás típuson belül lehetséges tetszőleges számú jogszabályi változást követni. Biztosított a közzétételkor érvényes jogi környezet.
  Tovább
 • Eljárások

  Adósságrendezés, Bankbiztos, Felszámolási eljárás, Ideiglenes vagyonfelügyelő, Pénzügyi gondnok, Stratégiai felszámolási eljárás, Vagyon rendezés, Vagyonfelügyelő (Csőd), Végelszámolások. Természetesen szükség esetén tovább bővíthető.
  Tovább
 • Partnertörzs

  Egységes partnertörzs használata valamennyi folyamat esetében. Minden partnert csak egyszer kell rögzíteni a rendszerben, az a továbbiakban bármelyik eljárásnál kiválasztható. A partnerek adatait felhasználhatja a körlevelek készítése során is.
  Tovább
 • Szakaszpontok

  Eljárások projekt szemléletű kezelése. Automatikusan kezeli a törvényi szakaszpontokat, de azok módosíthatóak, bővíthetőek. Szakaszpont alatt azokat a határidős kötelezettségeket értjük, amelyeket a jogi környezet vagy a szakértő ír elő.
  Tovább
 • Iktatás, kimenő levélgenerálás

  Az iktatókönyvben állandó alszámokhoz köthetünk olyan partnereket, amelyek szinte minden eljárásban szerepelnek, pl. Törvényszékek, NAV, Kormányhivatalok, stb. Automatikus kimenő iktatás, a körlevelek testre szabhatóak.
  Tovább
 • Hitelezői igény nyilvántartás

  Hitelezői igények teljes körű nyilvántartása. Vizuálisan jelzi a reg.díjat nem fizetőket ill. a nem besoroltakat. Azonnali kimutatásokat biztosít a rögzített igények összetételéről. A hit.igény táblákat nyomtathatja, Excelbe mentheti.
  Tovább
 • Elektronikus irat és szerződéstár

  Az eljárásokhoz csatolhat dokumentumokat, digitalizált szerződéseket, ezek főbb paramétereit is rögzítheti, a későbbiekben visszakeresheti. Kimutatást készíthet a szerződés állományról típus, érték és lejárat alapján.
  Tovább
 • Elektronikus dokumentumtár

  Tetszőleges kategóriákkal és tartalmakkal feltölthető dokumentumtár, amely azonnal elérhető iratmintatárként is funkcionál. Elhelyezheti itt a jogi szabályozásokat, vállalati előírásokat, körlevél sablonokat, szerződés mintákat.
  Tovább

Juhász László: A Cstv 2017. évi módosítása

2017. július 1-én hatályba lépett a 2017. évi XLIX. törvény, amely jelentősen módosította a Cstv. rendelkezéseit. Bár a jogalkotó a módosítást nem nevezte novellisztikus módosításnak, a magam részéről a törvényt Novellának tekintem. Ennek indoka, hogy a Cstv. alapvető rendelkezéseit módosította a törvény, itt elsősorban a zálogjogi szabályok változására gondolok, de ide tartozik a 33/A.§, az 51.§ változtatása is. Gyakorlatilag egy megújult csődtörvénnyel fognak dolgozni a bírók, ügyvédek és a fizetésképtelenségi szakemberek. A módosítások ismertetése után látható, hogy indokolt a módosítást VI. Cstv. Novellának, (továbbiakban Novellának) nevezni.

 

Dr. Juhász László teljes dokumentumának letöltése

 

Perkapu kezelési-kialakítási javaslat

Az elmúlt napokban több kérdés merült fel a perkapu kialakítás elvi átgondolása kapcsán ezért készítettünk egy lehetséges megoldási javaslatot.
 
Figyelem a korábbi információkkal ellentétben egy perkapuhoz nem csak 4 hanem korlátlan számú ügykezelő rendelhető hozzá!

Változások a Cégközlöny megjelentetésben

2014 szeptember 1-től csak elektronikusan lehet a Cégközlönyben hirdetményeket, hirdetéseket közzé tenni.

A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet tartalmazza az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A rendszer használatának leírása az alábbi linken érhető el: http://ckk.cegkozlony.hu/.

A felület használatához a felszámoló szervezet regisztrációja szükséges. A regisztráció során megadható a szükséges felhasználó név és jelszó.

Az egyes felszámoló szervezetek több regisztrációval is rendelkezhetnek, ezért fontos, hogy átgondolja minden szervezet, hogy felszámolónként vagy irodánként, avagy egy központi regisztráción keresztül adja e fel a szervezet a hirdetéseit. Érdemes lenne minden felszámoló szervezetnél a Cégközlöny online felületének regisztrációját szabályozni a saját szervezetére vonatkoztatva (főleg több szervezetet kiszolgáló telephelyek esetében) egységesíteni, ki regisztrálhat és kiadhat fel hirdetést. Valószínű, hogy minden regisztrált csak a maga által rögzített hirdetésekről fog információt látni a Cégközlöny online felületén.

 

 

A regisztráció menete a következő:

 

1, weboldal felkeresése után a következő kép fogadja a felhasználót 

(http://ckk.cegkozlony.hu/ ):

 

    
 

A jobb felső sarokra a kulcsra kattintva kapjuk meg a bejelentkező képernyőt. 

Amennyiben nem rendelkezik regisztrációval, abban az esetben a regisztráció gombra kattintva regisztrálhat a kolléga.

 

     

 

A regisztrációt követően a hirdetés szövegét elektronikus formában tudjuk feltölteni, illetve Ctrl+C, Ctrl+V, segítségével egyből ezt a szöveget a FoKi hirdetmény rögzítő moduljában. Ezzel szinte egy menetben megoldottá válik a határidők beállítása után a saját weboldalon történő kötelező megjelentetés (WEB FoKi felhasználók esetében).

 

Erre a közelgő feladatra hívja fel a figyelmet a Cégközlöny Jogi Lektorátusának körlevele, amelyet a FOE juttatott el a felszámoló szervezetek részére:


"Tisztelt Felszámoló!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy cégek közvetlen közleményei új eljárással kerülnek a Cégközlönyben közzétételre. A közzétételhez szükséges eljárást a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet elektronikus útra tereli.

 

A közzétételre való megküldés folyamata a megrendelők oldalán nem tekinthető bonyolultabbnak egy normál elektronikus felületen való ügyintézésnél, elektronikus aláírás használata nem szükséges. A közzététellel összefüggő változások az alábbiak szerint foglalhatóak össze, annak előrebocsátása mellett, hogy a Cégközlöny honlapján részletes felhasználói tájékoztatás ismerhető meg. 

 

1. Közvetlen közleménynek minősül, ha a Cégközlönyben való közzétételre törvény a céget vagy a szervezetet – előre meghatározott tartalommal – közvetlenül kötelezi. Ilyen közlemény különösen a cégek társaságjogi közleményei (tőkeváltozás, átalakulás, egyesülés, szétválás stb.), a felszámolási eljárásban az árverési és pályázati hirdetmény és az egyszerűsített végelszámolási közlemény. 

 

2. A közlemény szövegét a Cégközlöny honlapjáról elérhető, erre a célra létrehozott elektronikus kommunikációs felületen keresztül küldhetik meg.( http://ckk.cegkozlony.hu/ )

 

A Cégközlöny elektronikus kommunikációs felületének használatához regisztráció, és azt követően felhasználónév és jelszó használata szükséges. Az egyszerűsített végelszámolási közleményeket kivéve, a cégeljárásban felhasználandó közleményeket a cég csak jogi képviselő útján küldheti meg. (Természetesen a jogi képviselő bármilyen közleményt küldhet, így az egyszerűsített végelszámolási közleményt is.) Felszámolási pályázatot és árverési hirdetményt mind a felszámoló, mind a jogi képviselő küldhet közzétételre. 

 

A közlemény szövegét az erre szolgáló szövegdobozba illesztve, szerkeszthető formában (word formátum) kell megküldeni. A közlemény szövegének mellékletként történő csatolására csak kivételes esetben kerülhet sor, ha annak terjedelme miatt a szövegdobozba beillesztésre nincs mód, azonban ebben az esetben is biztosítani szükséges, hogy annak formátuma is alkalmas legyen a közzétételhez szükséges szerkesztésre (így különösen képformátum nem megengedett). A közlemény megküldésekor mellékelni kell a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását. A közlemény megküldéséről (sikeres feltöltéséről) a megrendelő automatikus üzenetet kap a megadott email-címére.

 

3. A közzétételre megküldött közlemény hibájáról a beküldő figyelmeztetést kap. A megküldött közlemény módosítását (kijavítását, kiegészítését) a megrendelő a közlemény megküldésétől számított második munkanap 12 órájáig kérheti. Ezt követően a korábban megküldött közlemény tartalmát módosítani már nem lehet, az az eredeti tartalommal jelenik meg. 

 

A figyelmeztetést követően a javított közlemény és a kijavító közlemény megküldése is a kommunikációs felületen történhet. A már megjelent, vagy a már nem módosítható (2 napon túli) közlemény visszavonására nincs mód, és nem lehet a közlemény visszavonásáról sem közleményt közzétenni.

 

Figyelmeztetés kerül megküldésre akkor is, ha a közzétételre – jogszabály alapján – nincs mód. 

 

4. A Cégközlöny a közlemény megjelenéséről a megrendelőt a közlemény levonatának elektronikus megküldésével értesíti.

 

5. Tájékoztatjuk, hogy a Cégközlöny ügyfélszolgálati rendszert tart fenn, így kérjük, hogy a kommunikációs felület használatával kapcsolatos informatikai, technikai kérdéseket az ügyfélszolgálatnak szíveskedjenek feltenni. 

 

A kommunikációs felület fokozatos terhelésének indokoltságára tekintettel tájékoztatjuk, hogy a Cégközlöny (Jogi Lektorátusa) 2014. szeptember 1. napjáig befogadja a hagyományos módon (email, fax, postai levél) érkező közzétételi kérelmeket is. Szeptembertől azonban már csak a kommunikációs felületen keresztül küldhetőek meg a közlemények. 

 

Budapest, 2014. augusztus 7.

 

 

Tisztelettel: 

Cégközlöny Jogi Lektorátus"