jNews Module
Joomla Extensions powered by Joobi

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve (e-Könyv) 2014

Szeretnénk felhívni a figyelmét Dr. Juhász László új, 2014 júniusában a Novotni kiadó gondozásában megjelent könyvére, melynek címe: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve.
A könyv nyomtatott formában bruttó 19 900 Ft-os áron megrendelhető a Novotni Kiadó e-mail címén:novotnikiado@gmail.com
Az elmúlt évek nagy sikerű kiadványa most jelenik meg először és válik elérhetővé e-book formában. Nagy örömünkre szolgál, hogy a fizetésképtelenségi szakértők számára alapműként aposztrofálható kiadvány szerzője az Itjump és a FoKi rendszer munkatársa, szakértője és így nekünk jut az a megtiszteltetés, hogy az e-könyv premierjét bejelenthetjük.

E-könyv formátumban bruttó 7.900 Ft-os áron letölthető erről a web áruházról vagy megrendelhető közvetlenül a szerzőtől, Dr. Juhász Lászlótól. Az e-konyv.rendeles@itjump.hu email címről.
A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve 2014

Fogyasztói ár7.899 Ft
Fogyasztói ár áfa nélkül 6.220 Ft
Az áfa összege 1.679 Ft
Leírás
Juhász László a felszámolási (fizetésképtelenségi) jog ma hazánk egyik legismertebb és elismert szakértője. A fizetésképtelenségi jog a gazdasági életben reorganizációt (átszervezett továbbműködést) vagy jogutód nélküli megszűnést (felszámolás – liquidation) szabályoz, a hitelezők lehető legteljesebb kielégítését és a gazdasági élet szereplőinek átláthatóságát, a fantomcégek kiszűrését célozva.
Mindaddig, amíg nincs egy viszonylagosan állandó (legalább 5-10 évre kiható), következetes szabályozás ezen a jogterületen (is) -, addig a kézikönyvek, és különösen jelen mű használata nélkülözhetetlen a jogalkalmazásban. Jelenleg a felszámolások során eljáró bírónak, felszámolónak, adósnak, hitelezőnek több különböző, legalább 5-6 jelentősen eltérő hatályú szabályozást kell figyelembe vennie.
A joggyakorlatot folytatók legnagyobb gondja a kézikönyvekkel általában az, hogy mindenre találnak választ, csak arra nem, amit éppen a konkrét ügyben keresnek. Ez alól ez a rendkívül magas igényű mű sem teljes körű kivétel, de mint lektorok, és e kérdéskörben gyakorló szakemberek azt kell mondanunk: itt az „üres találati felületnek” nevezhető rész lényegesen kevesebb, mint az általunk ismert egyéb kézikönyvek esetében, amit többek között a bírói gyakorlat széles körű ismertetése biztosít.
Juhász docens úr bírói életművét átölelő munkája a bizonytalanságok eloszlatásában kifejezetten megoldás-centrikus, a témakörben dolgozó szakember számára hatályosságában egyedülálló munka, mely tartalmazza már az új Ptk. által indukált módosításokat, beleértve a Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló2013. évi CCLII. törvényt, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényt, az új felszámolói névjegyzékbe való felvételt szabályozó 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet jogalkotási averzióira is kitérve. (Részlet a lektori véleményből)


A kötet adatai:
Megjelenés éve: 2014
Terjedelem(nyomtatásban): 1126 oldal


A tartalomból:

Előszó

 

Első rész

I. fejezet

Bevezetés

1. A csőd és a csődjog fogalma, helye a magyar jogrendszerben

2. A magyar csődjog rövid története

3. Csődjog 1948 és 1968 között

4. A Cstv. hatálybalépése

5. Az 1346/2000. EK Rendelet

 

II. fejezet

Általános rendelkezések

6. A törvény által szabályozott eljárások

 

III. fejezet

Eljárási kérdések

7. Joghatóság, hatáskör, illetékesség és az eljárás jellege

 

Második rész

A csődeljárás

IV. fejezet

Eljárási kérdések

8. A csődeljárás fogalma

9. A csődeljárás megindítása

10. A moratórium

11. A követelése bejelentése és nyilvántartásba vétele

 

V. fejezet

Anyagi jogi rendelkezések

12. A vagyonfelügyelő

13. Egyezségi eljárás

14. Egyezség a csődeljárásban

 

Harmadik rész

A felszámolási eljárás

VI. Fejezet

15. A felszámolási eljárás

16. A fizetésképtelenség vizsgálata

17. A fizetésképtelenség megállapítása és a felszámolás elrendelése

18. A fizetésképtelenség megállapításával kapcsolatos kérdések

19. A felszámolóra vonatkozó rendelkezések

 

VII. Fejezet

A felszámolás

20. A felszámolást elrendelő végzéssel kapcsolatos feladatok

21. A gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelessége

22. A „wrongful trading” szabályai

23. A felszámolás elrendelésének következményei

24. Az iratok rendezése és őrzése

25. A felszámoló kötelezettségei a hitelezői választmánnyal kapcsolatban

26. A szerződések megtámadása

 

Negyedik rész

27. Egyezség a felszámolás során

28. A felszámoló eljárása

29. A felszámoló jogosultságai az adós szerződéseivel kapcsolatban

30. A felszámolónak az adós vagyonával kapcsolatos feladatai

31. A zálogjogosult követelésének kielégítésére vonatkozó szabályok

32. Az elektronikus értékesítés új szabályai

33. A közbenső mérleg

34. A kifogás

 

VIII. Fejezet

Az eljárás befejező szakasza

35. Az eljárás befejezésével kapcsolatos teendők

36. A felszámolási eljárás befejezése

37. A be nem hajtott követelések és az értékesítetlen vagyontárgyak sorsa

38. A kielégítési sorrend

39. A felszámolási költségek szabályai

40. A biztosított követelések

41. A további követelések besorolása

42. A hitelezők kielégítése

43. A felszámoló díja

44. Az eljárást befejező végzések

45. A megmaradt vagyon felosztása

46. Felelősség a kiegyenlítetlen tartozásokért

47. Az egyszerűsített felszámolás

48. A lakásszövetkezetek felszámolására vonatkozó eltérő rendelkezések

49. A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések

50. Egyéb rendelkezések

51. Záró rendelkezések

52. Vagyontárgyakra bejegyzett jog és tény törlése iránti nemperes eljárás

53. Felszámolókra vonatkozó átmeneti szabályok

55. Felhatalmazások

Felhasznált irodalom

Tárgymutató

Mellékletek

Letöltési link

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve (e-Könyv) 2014

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve (e-Könyv) 2014

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve (e-Könyv) 2014

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve (e-Könyv) 2014
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de