• Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation) 2018. 05. 25-én életbe lép. A rendelet célja a személyes adatok védelmének erősítése a szankciók erejével való kikényszerítéssel és az adatok áramlásának szabályozása. Eddig is volt a hazai (tagállami) szabályozás. A 2011. évi CXII. Törvény, az info törvényként emlegetett jogszabály. Ha ezt ismerjük és alkalmaztuk akkor sok újat nem jelent a rendelet. Az adatkezelőnek képesnek kell lennie a megfelelés igazolására. Az eddigieknél sokkal nagyobb a büntetés
  További információk
 • Az elektronikus közigazgatás alapvetően változtatja meg a többezer év alatt kialakult dokumentum kezelési szokásainkat (amelyeket már a genetikai öröklő anyagként kaptunk). Meg kell tanulnunk, a hitelesítés új formáit, e-aláírás, az új kézbesítési eljárások használatát (ÜK, CK, HK), címzését (24087357, MISZK), az új kommunikációs eszközöket (ÁNYK, e-Papír, iForm). És fontos, hogy meg kell tanulnunk az elektronikus irattárazást is. Fontos, hogy minden változást állítsunk párhuzamba a múlttal. Próbáljuk a régi módszereket megőrizni új eszközök mellett.
  További információk
 • Társaságunk több, mint 5 éve nyújt szakmai segítséget a partnereinek a belső ellenőrzési feladatok ellátásában. Törekvésünk, hogy a szolgáltatást igénybe vevők eleget tudjanak tenni a jogszabályi kötelezettségeiknek, ill. vezetői támogatást kapjanak a cégekben zajló folyamataik szabályszerűségeiről. Mindenhol munkatársként kívánunk dolgozni és fő feladatunknak tekintjük, hogy a szervezetek minél jobban megfeleljenek az őket ért kihívásoknak. A FoKi rendszert is alkalmazóknál tevékenységünk szinte napra kész is tud lenni.
  További információk
 • Létrehoztuk az e-FOKI szoftvert, amely egy komplex iratkezelési és vállalatirányítási megoldás. Meggyőződésünk, hogy egy rendszer nem attól hatékony, mert bonyolult. Minden folyamatot abból a szempontból közelítettünk meg, hogy hogyan lehet egyszerűen, áttekinthetően megjeleníteni a keletkező információkat, iratokat. Támogatja a papír alapú és az elektronikus ügyiratok, iratok kezelését egyaránt. Az e-FOKI minden szempontból megfelel az iratkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak: 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet, 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet
  További információk
 • Egyedi üzleti megoldásokkal állunk rendelkezésére abban az esetben, amennyiben igényei nem illeszthetőek be egyetlen meglévő alrendszerünk (általános ügyvitel, fizetésképtelenségi adminisztráció, ügyvédi adminisztráció, WorkOut adminisztráció, bizalmi vagyonkezelés adminisztráció) funkcionalitásába sem. Minden esetben arra törekszünk, hogy ne szigetszerű megoldásokat hozzunk létre, hanem az elkészült szoftver illeszkedjen és kommunikáljon a meglévő informatikai rendszerekkel. Természetesen desktop, webes és mobil alkalmazásokat egyaránt megvalósítunk.
  További információk
 • A csődjog részét képezi a csőd-, a felszámolási, a törlési eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása, a vagyonrendezési eljárás és a végelszámolás. Ezeket az eljárásokat az köti össze, hogy nagyobbrészt a jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódnak, kisebb részt a társaságok és az önkormányzatok reorganizációját szolgálja (csődeljárás és önkormányzati adósságrendezési eljárás) és végül a vagyonrendezési eljárás a jogutód nélkül megszűnő vállalkozások utóbb előkerült, nyilvántartásokban szereplő vagyona sorsának rendezését szolgálja. (Dr. Juhász László)
  További információk

Iratkozzon fel tematikus hírleveleinkre és folyamatosan tájékoztatjuk Önt a legújabb szakmai hírekről, jogszabályi változásokról!

Feliratkozás hírlevélre

Partnereink mondták...

 • Kellemes színek és könnyen kezelhető felület. A lényeges információk világosan, egyszerűen, de a szükséges és fontos adatokat, hivatkozásokat tartalmazva megtalálhatóak. Több éve használva a FOKI rendszert, csak dícsérni tudom a programon kívül az ügyfélszolgálat hozzáértését, megértését és nem utolsó sorban a türelmét.
  Kőszeri Ferenc
  Proféna Kft.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5